strpení prosím, získávám data
INFORMACE
572 629 111
Po-Pá: 7:00-15:30
So, Ne, státní svátky - zavřeno
shadow

Zdravotní péče

Struktura oddělení

V pavilonu B se nachází:
3. oddělení ve třetím patře budovy B
4. oddělení ve čtvrtém patře budovy B

V Pavilonu A1 se nachází
5. oddělení ve 2. patře

Mapa objektu zde:
 

Léčebna následné péče se skládá z uvedených tří oddělení po 30 lůžkách, celkem tedy 90 lůžek. Z těchto 90 lůžek můžou být 4 lůžka vyčleněna jako lůžka sociální pro pacienty, kteří jíž nemohou déle setrvávat na zdravotním lůžku a nemá se o ně kdo postarat před jejich umístěním do domova pro seniory (případně jiných sociálních zařízení)

Naše nemocnice je dostatečně prostorově vybavena tak, aby na pokojích byli společně pacienti s podobným postižením i psychickými schopnostmi a vzájemně se nerušili.

Na odděleních je:
39 dvoulůžkových pokojů /z toho 2x2 pokoje mají vlastní koupelnu a WC)
1 čtyřlůžkový pokoj
4 jednolůžkové pokoje s vlastní koupelnou a WC

Personál

V čele lékařského týmu je primář nemocnice. Vedoucím nelékařského personálu je vrchní sestra. Chod každého oddělení zabezpečuje staniční sestra. Péči o pacienta zajišťuje kvalifikovaný personál prostřednictvím všeobecných/praktických sester, fyzioterapeutů, ošetřovatelek, sanitářek a uklízeček. Komplexní pomoc a podporu nemocným, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci způsobené změnou zdravotního stavu nebo úrazem, poskytuje zdravotně-sociální pracovnice. V případě potřeby duchovní péče se mohou pacienti obrátit na nemocničního kaplana.

Kontakt zde

Charakteristika oddělení

Nemocní jsou na oddělení překládáni z jiných nemocnic z akutních lůžek odborných oddělení po stabilizacii zdravotního stavu.
 Jsou zde hospitalizováni nemocní s chronickým onemocněním, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a u kterých ambulantní forma péče v domácích podmínkách nevede ke zlepšení zdravotního stavu, dále pacienti s nedostatečnou sebeobsluhou, s poruchami výživy,
s chronickými kožními defekty, s inkontinencí, pacienti s nutností výživy enterální sondou, nemocní po cévních mozkových příhodách včetně apalických syndromů, pacienti v bezvědomí, pacienti v terminálním stádiu onemocnění, ale i nemocní po ortopedických a chirurgických operacích. Jde tedy o široké spektrum nemocných, které je někdy důvodem k obavám z hospitalizace v naší nemocnici u schopnějších pacientů.

Na oddělení se poskytuje komplexní péče, kterou tvoří léčebná a ošetřovatelská péče, fyzioterapeutická péče, nácvik denních dovedností, aktivizační činnosti a psychosociální rehabilitace – ergoterapeutická péče. Dominující je potřeba zvýšené ošetřovatelské péče.

Naše nemocnice je v tomto směru dostatečně prostorově vybavena tak, aby na pokojích byli společně pacienti s podobným postižením i psychickými schopnostmi a vzájemně se nerušili.

Režim pacientů, včetně rehabilitačních postupů se stanovuje individuálně podle aktuálního psychického a fyzického stavu, při současném respektování práv pacientů a kodexu sester. Cílem poskytované péče je zlepšení soběstačnosti s cílem obnovy sebeobsluhy, doléčení, další stabilizace zdravotního stavu a perspektiva zapojení pacienta do běžného života po jeho propuštění.