strpení prosím, získávám data
INFORMACE
572 629 111
Po-Pá: 7:00-15:30
So, Ne, státní svátky - zavřeno
shadow

Veřejný závazek

Našim posláním je zabezpečovat podporu a kvalitní péči dospělým osobám, které se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci jiné fyzické osoby, ale již nevyžadují hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.

 

Našim cílem je posílení či udržení orientace uživatelů v běžných životních situacích a podpora ve vlastním aktivním řešení sociální situace. Snažíme se vytvořit takové prostředí, aby se klient na sociálním lůžku cítil bezpečně a příjemně. V rámci zachování  kvality života se snažíme rozvíjet  klientovu soběstačnost.

 

Zásady poskytování sociální služby u „sociálních lůžek“:

 • dodržení práv uživatele
 • individuální přístup
 • respektování vlastní volby uživatele
 • odbornost a profesionalita
 • podpora tolerance, empatie
 • týmová spolupráce

 

Kde se „sociální lůžka“ nachází?

„Sociální lůžka“ jsou situována na III.oddělení LNP MNsP UB.

 

Kdo se může stát uživatelem?

Uživatelem služby se může stát dospělá osoba s chronickým onemocněním nebo se zdravotním postižením, která je propuštěna z ústavní zdravotní péče, ale z důvodů nepříznivé sociální situace, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti v základních denních činnostech a vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nelze zajistit jiným způsobem.

 

Uživatelem služby se tedy může stát:

 • klient dle Z.108/2006  odst.
 • dále pak takový klient, kde rodina není, nemůže se starat o „zájemce o službu“, popř. v místě bydliště nejsou žádné dostupné služby (DP)

 

Služba není poskytována osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní zdravotní péči
 • které trpí akutním infekčním onemocněním
 • jejichž soběstačnost je snížena z důvodu závislosti na návykových látkách (alkohol, drogy)
 • které trpí psychózou a psychickými poruchami, při nichž mohou ohrozit sebe nebo druhé
 • jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem (schizofrenie, afekt. poruchy, depresivní poruchy, těžké formy demence – Alzheimer. choroba).