strpení prosím, získávám data
INFORMACE
572 629 111
shadow

Realizované investiční akce v roce 2014

ČERVEN:

 • Pavilon A,B (zrušení septiku - přepojení přípojky kanalizace)
 • Pavilon A,D (rekonstrukce povrchu vozovky)

KVĚTEN:

 • Pavilon A (rekonstrukce soc. zařízení v masážní místnosti)
 • Pavilon B (přidání litinových článků z důvodu nefunkčnosti topení)
 • Pavilon C (rekonstrukce wc-muži pro imobilní pacienty)
 • Pavilon D (rekonstrukce odvodňovacího roštu)
 • Rekonstrukce vodovodní přípojky (nebyla v dostatečné zámzrzné hloubce)
 • nákup přístroje VAS-07 (určen pro distanční elektroterapii, RHB)

DUBEN:

 • Pavilon C (rekonstrukce schodů u předního vstupu do pavilonu)
 • Pavilon B (rekonstrukce schodiště u předního vstupu do pavilonu, u lékárny)

ÚNOR:

 • Pavilon A (zateplení půdy nad kotelnou)
 • Pavilon B (zateplení půdy nad RHB + instalace turbínové ventilace)

LEDEN:

 • Pavilon C (výtahy - instalace zál. zdroje, měniče)
 • Pavilon A (wc dámy, soc. zařízení RHB)