strpení prosím, získávám data
INFORMACE
572 629 111
shadow

Pohotovostkufr

Dětská pohotovost:

Provoz od 30. 5. 2020!

Pohotovost pro dospělé:

Provoz od 30. 5. 2020!

AKTUÁLNÍ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

shadow

Sledujeme kvalitu poskytované péče

Zaměstnanci léčebny následné péče

 

  Zaměstnanci 5. oddělení
MUDr. Alice Kočičková
primářka
tel.:
email:
+ 420 572 629 373
kocickova@nemub.cz
MUDr. Mojmír Čermák
lékař
tel.:
email:
+ 420 572 629 256
cermak@nemub.cz
Jana Mimochodková
staniční sestra
tel.: + 420 572 629 371, 372
  Zaměstnanci 4. oddělení
MUDr. Simona Řezníčková
lékařka
tel.:
email:
+ 420 572 629 229
reznickova@nemub.cz
Nikola Škovranová
staniční sestra
tel.: + 420 572 629 228
  Zaměstnanci 3. oddělení

 

 

 

MUDr. Petr Antálek
lékař

 

 

 

tel.:
email:

 

 

 

+ 420 572 629 256
antalek@nemub.cz

 

 

 

 

Iveta Kovářová
staniční sestra

tel.: + 420 572 629 239
  Ostatní zaměstnanci

 

 

 

Ivana Bobčíková
vrchní sestra

 

 

 

tel.:
mobil:
email:

 

 

 

+ 420 572 629 215
+420 720 995 067
bobcikova@nemub.cz

Bc. Milena Hauerlandová
zdravotně-sociální pracovník
mobil:
email:
+ 420 731 536 075
hauerlandova@nemub.cz
Vít Kadlčík
nemocniční kaplan
mobil:
email:
+ 420 724 651 295
kaplan@nemub.cz