strpení prosím, získávám data
INFORMACE
572 629 111
shadow

Pohotovostkufr

Dětská pohotovost
Po - Pá: 17:00 - 20:00
So, Ne, Sv: 8:00 - 15:00
Tel.: +420 572 629 340

Pohotovost pro dospělé
Po - Pá: 17:00 - 20:00
So, Ne, Sv: 8:00 - 20:00
Tel.: +420 572 632 555

Vstup ze zadní části areálu - pavilon A1

Provozovatelem LPS je Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.

Odkaz na webové stránky zde

Sledujeme kvalitu poskytované péče

Ocenění společnosti

Ohlasy pacientů

Datum: 29. 7. 2019

Poděkování Zdr. soc. pracovnici:

Chtěl bych Vám upřímně poděkovat za vstřícnost, ochotu a lidský přístup při vyřizování sociálních záležitostí naší maminky paní M. S. Kéž by vztahy mezi lidmi byly takové na všech úrovních.

V. S., syn, se svou rodinou.


Datum: 18. 6. 2019

5. oddělení

Dobrý den vážená paní primářko a sestřičky - Tímto Vám chci poděkovat za vlídné jednání a velkou péči o mou maminku paní M. O. a za její důstojný odchod... dcera M. T.


Datum: 4.3.2019

4. oddělení

Chtěla bych tímto poděkovat celému kolektivu IV. oddělení pod vedením MUDr. Řezníčkové za jejich trpělivou a obětavou péči, kterou vždy s úsměvem na rtu ochotně rozdávají všem pacientům.

Děkuji.

K. B.


Datum: 3.1.2019

5. oddělení

Děkuji vedení a všem pracovníkům 5. oddělení LNP za kvalitní zdravotní odbornou péči, vstřícné a obětavé chování vůči nemohoucím pacientům, velmi pěkné a dokonale čisté prostředí, dobrou stravu, rehabilitační péči po pooperačních výkonech.

Celý pracovní kolektiv působí jako dobře sehraný tým, kde každý pracovník od rána do večera a od večera do rána vykonává svědomitě svou práci. Díky tomuto jejich úsilí a plnému nasazení se mohu po operaci a těžkých pooperačních komplikacích vrátit zpět domů.

Děkuji.

Mgr. Z.K.


Datum: 20.12.2018

3. oddělení

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům LNP pod vedením primářky A. Kočičkové a MUDr. Antálka za obětavou práci při ošetřování mé matky paní D. Všechny sestřičky si zaslouží pochvalu, jsou velmi hodné a patří jim velké „děkuji“, zvláště sestřičce Rachůnkové. Jsou všichni andělé, hlavně Masaříková, Vráblíková a Bartošová.

P.


Datum: 29.10.2018

4. oddělení

Vážený pane řediteli,

Poslední dobou jsem trávil hodně času v nemocnicích, aby byl zlepšen můj zdravotní stav. Byla to Vojenská nemocnice v Olomouci a Fakultní nemocnice, také v Olomouci. Tyto ústavy mně poléčily mé slabé srdce. Ve fakultní nemocnici byla provedena implantace strojku a to 25. 7. 2018, tím byl zachráněn můj život.

Proč? Protože v únoru 2018 jsem obdržel zprávu, že mám artrózu 4 st. na pravé kyčli. Za dva měsíce za chůze praskla. Byl jsem operován v Uherském Hradišti i přesto, že jsem byl rizikový pacient, operace dopadla velmi dobře. Závěrečná část končila u Vás, na následné péči v Uherském Brodě u paní primářky Kočičkové, s ošetřující lékařkou MUDr. Simonou Řezníčkovou.

Píši proto, že chci Vám a celému kolektivu velice poděkovat za odbornou a lidskou péči a budu doporučovat pobyt na LNP v Uherském Brodě.

Moc děkuji.

J.V.


Datum: 17.10.2018

3. oddělení

Vážíme si práce všech zaměstnanců, kteří pracují na tomto oddělení a děkujeme za péči o pacienty, která není vůbec lehká.

Rodina z Luhačovic


Datum: 1.10.2018

3. oddělení

Tímto děkuji celému kolektivu lékařů, sestřiček a celému personálu za vzornou a obětavou péči. Ještě jednou moc děkuji a přeji všem hodně zdraví a úspěchů ve Vaší práci. Budu vzpomínat jen v dobrém.

J., pacientka


Datum: 24.8.2018

4. oddělení

Dobrý den,

ráda bych alespoň touto cestou vyjádřila svůj velký obdiv a úctu ke všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na chodu uherskobrodské LDNky. Pomyslný klobouk však hluboko smekám zejména před zdravotními sestrami, které s nadhledem, vlídným úsměvem a dokonce často s humorem nejen pomáhají pacientům, povzbudí je a vyslechnou, ale také u nich najdou pochopení i útěchu jejich příbuzní. I v době, kdy “papírování” zabere víc času než práce samotná, umějí najít rovnováhu a ve smyslu své práce spatřovat především člověka jako lidskou bytost, a to se vším, co k tomu patří. Jsou s to odosobnit se od často nepříjemných následků nejrůznějších nemocí či stáří. Ale především vždy jednají tak, aby nebyla porušena lidská důstojnost, byť se ta už v mnohých případech může pomalu vytrácet. Každý, kdo svoji práci dělá dobře, si zaslouží úctu, ale schopnost neztratit trpělivost, úsměv a pochopení v tak vypjatých situacích, jakým jsou zdravotní sestry na LDN vystavovány během svých služeb, daleko přesahuje význam slova úctyhodné. 

Proto ještě jednou velký dík a obdiv zejména paní Čadové, Vaculové a Bartošové, sestrám, jejichž práci jsem během návštěv své babičky měla možnost poznat...

Se srdečným pozdravem 

Mgr. P. A.


Datum: 25.6.2018

3. oddělení

Všem lékařům a sestřičkám 3. etáže děkuji za vzornou péči o mého manžela po dobu jeho rehabilitace při náhradě kyčelního kloubu. Jste svým profesionálním přístupem příkladem všem zdravotníkům. Je vidět, že tuto práci vykonáváte s láskou a obětavostí. Hodně štěstí a ještě jednou velké poděkování Vám všem. Buďte všichni zdraví, stále fit, zdravotnictví je Vás hit!

Manželka pacienta


Datum: 7.3.2018

4. oddělení

Vážení,

chci Vám moc poděkovat za vzornou péči při mojí hospitalizaci. Tak, jak jste mě zde vlídně přijali, pečovali o moje levé rameno a ze začátku i o moji vyplašenou duši. Nemohu jmenovat jednotlivce, abych na někoho nezapomněla - jste zkrátka báječná parta.

Toto oddělení budu všude jen chválit a vděčně vzpomínat.

Díky!

L. V.


Datum: 30.1.2018

4. oddělení

Vážená paní doktorko Řezníčková,

chtěla bych poděkovat Vám a celému kolektivu ošetřovatelek, pečovatelek a pomocnému personálu za vzornou péči, ochotu, trpělivost a také za krásné a účinné masáže. Všem díky, léčba mi moc pomohla.

Přeji všem hodně zdraví a trpělivosti při tak náročné práci. Moc si vaší práce cením.

M. K.


Datum: 18.12.2017

5. oddělení

Vážený pane řediteli,

dovoluji si touto cestou poděkovat všem pracovníkům LNP – V. oddělení za péči, kterou věnovali mému manželovi po dobu jeho doléčení na tomto oddělení. Především paní primářce MUDr. Alici Kočičkové, MUDr. Čermákovi, MUDr. Řezníčkové, rehabilitačním pracovnicím, staniční sestře Janě Mimochodkové, všem zdravotním sestrám a obslužnému personálu tohoto oddělení.

Manžel ležel na tomto oddělení poměrně dlouho a zásluhou tohoto kolektivu mohl být úspěšně propuštěn do domácího ošetřování, které mu zatím poskytuji sama.

Prosím, věřte mi, nedoufali jsme, že se v Uh. Brodě situace takto obrátí.

Ještě jednou srdečné poděkování všem!

D. G., manželka


Datum: 6.12.2017

5. oddělení

Děkuji tímto paní primářce Kočičkové, všem sestřičkám a celému personálu za vzornou a obětavou péči, kterou mi věnovali po celou dobu mého léčení – na pokoji č. 13.

Velmi milé bylo překvapení mikulášské družiny za obdarování a nadílky, kterou jsme obdrželi. Zároveň Vám všem chci popřát radostné prožití svátků vánočních a hodně zdraví, radost a spokojenost v novém roce 2018.

Díky, M.S.


Datum: 6.12.2017

5. oddělení

Chci poděkovat paní primářce Kočičkové za vše co pro pacienty dělá, za její ochotu, pochopení, úsměv, laskavost. Také děkuji všem sestřičkám, sestřičce Helence a všem. Všechny byly ochotné, mají lidský přístup k lidem. Také děkuji s. rehabilitační a celému personálu, uklízečkám, abych na někoho nezapomněla, tak všem kdo taky pracují. To není povolání, to je poslání. Měli by se ti nahoře zamyslet a vyzkoušet si to. Staví si tam Čapí hnízdo. Místo do hnízda, ať si to zajdou vyměnit se sestřičkami co tady pracují. Zasloužily by si lepší plat. Za to co dělají je to almužna. Celému personálu přeji šťastné vánoce a hodně zdraví do nového roku , pacientka R.J.


Datum: 6.12.2017

3. oddělení

Srdečně děkuji všemu personálu LDN Uherský brod za vzornou , obětavou a trpělivou péči v době mého ,,nedobrovolného“ pobytu zde po operaci kotníku.

Velký obdiv vaší práci!

Přeji Vám všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků, všechno nejlepší, hodně zdraví a pevné nervy do nového roku.

Spokojená pacientka M.M. z Bojkovic.


Datum: 16.10.2017

4. oddělení

Poděkování!

Děkuji paní MUDr. Řezníčkové a všem zaměstnancům (sestřičkám i pomocnému personálu) za profesionální péči, laskavé chování a pochopení při ošetřování mého manžela Ing. V.K. při jeho pobytu v Léčebně následní péče.

Děkuji K.


Datum: 10.10.2017

5. oddělení

Vážená paní primářko!

Děkujeme Vám, touto cestou za vaši obětavost a Váš úsměv. Zároveň děkujeme celému vašemu kolektivu, sestřičkám, lékařům a všem kteří o nás pečovali.

Upřimné díky všem!

Vaše vděčné pacientky.


Datum: 9.9.2017

5. oddělení

Vážená paní primářko, rád bych touto cestou vyjádřil svoji úctu a poděkování Vám i celému týmu Léčebny následné péče. Zdraví jistě všichni považujeme za dar, ale nejvíce si jeho hodnotu uvědomíme v situaci, kdy se nám ho czela nedostává. Při každé mé hospitalizaci, na Vašem oddělení, se mi zlepšil můj zdravotní stav a jsem přesvědčen, že k jeho zlepšení vedl nejen Váš profesionální přístup, ale i ten lidský. Děkuji také za trpělivost, toleranci, pochopení a citlivý přístup k mým potřebám. Můj velký obdiv patří všem zaměstnancům, kteří se obětavě a vždy s úsměvem starají o své pacienty. Je obdivuhodné, že mají stále dost vnitřní síly vytvářet kolem sebe optimistické a klidné klima. Poděkování patří Vám i všem, kdo o mne pečovali, a přeji hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů ve Vaší náročné a tolik potřebné práci. S pozdravem P. R.


Datum: 1.3.2017

4. oddělení

Vážený pane řediteli, přijměte toto poděkování jako projev uznání a úcty za profesionální práci MUDr. Simoně Řezníčkové  a všem zaměstnancům LDN IV. oddělení. Velký dík patří sestřičkám  Rajsiglové, Čadové, Vaculové, Stonové a všem, kteří nám při své namáhavé a těžké práci pomáhali při hospitalizaci mé maminky paní Anně Adamcové,  hlavně za jejich lidský přístup k pacientům.

S úctou dcera D.S.


Datum: 2.2.2017

5. oddělení

Ďakujem celému personálu pod vedením pani primárky Kočičkovej. Za obetavú prácu sestričkám, takisto za čistotu upratovačkám, i za úsmev. Pán riaditeľ mohli by ste pridať sestričkám aspoň 25 000,- korún v čistom. Verte, lebo oni si to zaslúžia. U vás na 5. oddelení som sa cítila veľmi dobre. Našla som tu to, čo som doma nemala. Ďakujem vám za všetko a prajem vám veľa šťastia do budúcna.

G.G.


Datum: 30.1.2017

5. oddělení

Děkujeme všem sestřičkám a ostatnímu personálu za lidský a obětavý přístup k pacientům. Taky děkujeme za obětavost a vstřícné jednání primářce Kočičkové. U všech těchto lidiček jde o krásné poslání, ne povinnost! Výsledky jejich práce jsou moc dobře vidět na spokojených pacientech. Děkujeme ještě jednou moc a moc, a přejeme všem pracovníkům na tomto oddělení hlavně trpělivost. Svoje zaměstnání vykonávají celým svým srdíčkem, což se moc nevidí na podobných odděleních v jiných městech.

Za vděčnou pacientku paní J.Ř. (pokoj č.8) dcera J.S.


Datum: 27.11.2016

5. oddělení

Začátkem září jsme v Uherskohradišťské nemocnici prodělala náročnou operaci kolenního kloubu, při které mi byl celý kloub nahrazen kloubem umělým. Po krátkém zotavení jsem byla převezena na Vaši léčebnu, kde jsem si na svůj nový kloub pomaličku začínala zvykat, sžívat se s vědomím, že tahle nová umělá věc je a už bude ,mou součástí. Znovu jsem se učila postavit se na nohy a chodit, i když prozatím pouze za pomocí berlí a francouzských holí. I chůze po schodech vyžadovala velkou dávku odhodlání a pevné vůle. Každý, kdo takovou a podobnou operaci podstoupil, ví jak hřeje radost a uspokojení každého kroku, každého zvládnutého schodu. Mám před sebou ještě dlouhou cestu a hodně práce než bude vše jako dřív, ale Vám všem, celému personálu patří můj dík za Vaši ochotu a trpělivost, za Vaše stále milé a usměvavé tváře, za Váš lidský přístup k nám pacientům a našim problémům. Bez toho by naše odhodlání a pevná vůle k úspěšné léčbě nestačily.

Děkuji a přeji Vám hodně optimismu a sil k Vaši práci.

M.Š., Suchá Loz


Datum: 20.12.2016

4. oddělení

Velké díky paní primářce MUDr. Kočičkové, MUDr. Řezníčkové, lékařům a celému personálu, za péči, kterou jste mi věnovali. Přeji Vám všem hezké a pokojné Vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v celém příštím roce.

B. H., Uh. Brod


Datum: 14.11.2016

4. oddělení

Taky i já bych se rád připojil a poděkoval MUDr. Řezníčkové a celému personálu 4. oddělení LDN za provedení odborné rehabilitace po operaci pravého kolene. Ještě jednou díky všem, kteří o mě pečovali.

P. Š., Uh. Brod


Datum: 11.11.2016

5. oddělení

Děkuju celému personálu včele primářkou Kočičkovou za vzornou péči při mé hospitalizaci na LNP.

T. P.


Datum: 8.11.2016

5. oddělení

Předem děkujeme paní primářce Kočičkové za lidský a laskavý přístup ke všem pacientům. Svým úsměvem a radami a dobrou náladou se snaží vyléčit všechny pacienty, aby se mohli vrátit brzy do normálního života. Děkujem ji, že má soucit s nemocnými a že nás nechala se léčit spolu s manželkou na jednom pokoji. Za to jí patří vřelý dík. Děkujem celému personálu za jejich obětavou a namáhavou práci při ošetřování všech nemocných pacientů. Všem děkujeme, manželé P.


Datum: 19.10.2016

4. oddělení

Dobrý den, během měsíce září a října jsme byli hospitalizováni na oddělení ve 4. patře LDN v Uherském Brodě. Chtěli bychom títmo vyjádřit naše upřímné díky paní doktorce, všem sestřičkám, všemu personálu, který se o nás během našeho pobytu skvěle starali a pečovali. Zároveň bychom chtěli poděkovat za jejich profesionální a lidský přístup. Musíme uznat, že vaše práce na LDN je opravdu namáhavá a náročná. Přejeme vám mnoho zdaru do budoucnosti.

Bývalí pacienti

J. K. a V. P.


Datum: 19.9.2016

3. oddělení

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům LNP pod vedením primářky Alice Kočičkové a doktora Petra Antálka za obětavou práci při mé hospitalizaci. Zejména bych chtěla velmi poděkovat staničnímu bratrovi Štěpánu Čechovi a sestře Lence Varmužové, kteří mě velmi pomohli při bolestech a díky jejich obětavosti se mě následně ulevilo. Přeji jim hodně sil a zdraví do další práce.

L. J.


Datum: 31. 8. 2016

5. oddělení

Srdečně děkujeme za starostlivou péči o maminku, paní Ludmilu Langovou a přejeme Vám hodně úspěchů a spokojených pacientů při Vaší náročné práci.

Rodina S. a L., Nivnice


Datum: 30. 8. 2016

3. oddělení

Nevím, čím to je, ale jsou zde úplně jiné sestřičky než ty, které jsem za dlouhé roky od vzniku mého postižení poznal.

Jsou usměvavé, obětavé, trpělivé, vždy ochotné pomoci – a navíc se jde s nimi vždycky domluvit. A to všechno při tom, jak je jejich práce těžká.

Do dalších let jim přeji jen to nejlepší – hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, hodně radosti a splněných přání.

Sestřičky, moc Vám za všechno děkuji.

M. Š., Uh. Brod


Datum: 23. 8. 2016

4. oddělení

Vážená paní doktorko,

děkuji Vám a celému kolektivu ze 4. patra za péči po dobu mé rehabilitace. Přeji Všem pevné zdraví, štěstí a spokojenost jak v pracovním, tak i v osobním soukromém životě. Sestřičkám děkuji za pochopení při podávání stravy. Vaše zařízení je schopné vynahradit po dobu léčebného pobytu rodinné zázemí.

D. Ž., Bojkovice


Datum: 15. 8. 2016

Děkuji MUDr. Řezníčkové, všem zastupujícím lékařům, sestrám a ošetřujícímu personálu za vzornou péči a ukázkový přístup k pacientům.

M. K., DPS Uh. Brod


Datum: 13.8.2016

3. oddělení

Děkuji všem pracovníkům oddělení za lidský a obětavý přístup k pacientům. Do jejich další práce jim přeji hodně zdraví a osobní spokojenosti.

pan B., Uh. Brod


Datum: 13.7.2016

Pobyla jsem zde necelé 3 měsíce. I kdybych chtěla, nenajdu mezi personálem člověka, který by nebyl laskavý a k nám, pacientům trpělivý. Vzorem je jim jejich paní MUDr. Řezníčková. Všem za jejich práci děkujeme a budeme vděčně vzpomínat!

A. B., Charitní dům Nivnice


Datum: 13.6.2016

Děkujeme všem sestřičkám a ošetřovatelkám za jejich krásný přístup k pacientům i paní doktorce.

Děkujem.

Dvě kamarádky z D. N.  S. - S.


Vážení,

upřímně Vám děkujeme za Vaši profesionální činnost, soucítění a péči, jež byla poskytována mojí manželce, naší mamince a babičce, paní Anežce Vaculové, která byla ve Vašem oddělení hospitalizována od 4. ledna 2016 do 28. června 2016.

Velký dík patří také lékařce Simoně Řezníčkové za obětavou práci a příkladný lidský přístup nejen k naší nejbližší, ale i k ostatním členům rodiny.

Přijměte toto poděkování jako projev uznání za Vaši mimořádnou práci, které si velmi vážíme. Všem pracovníkům přejeme pevné zdraví a úspěchy nejen v pracovním, ale i v osobním životě.

S úctou, rodina V.


Datum: 8.6.2016

Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům LDN V. oddělení, které pod vedením paní primářky Kočičkové vykonává náročnou a obětavou práci.
Na tomto oddělení byl hospitalizován můj otec p.Toman, s péčí a přístupem lékařů, sestřiček a ošetřovatelek i rehabilitačních pracovnic jsme
byli spokojeni a všem patří velké uznání a poděkování za jejich práci. Ať se Vám daří ve Vaší prospěšné práci. Ještě jednou děkuji.

 B. , dcera


Datum: 1.6.2016

Bylo mi umožněno se poléčit v Uh. Brodě na LNP. Za tu dobu jsem poznala co tato práce obnáší, kolik trpělivosti a námahy musí sestřičky zvládnout. Vždy přicházely s úsměvem a dobrým slovem. O to je to léčení snažší. Za to všechno děkuji p. prim. Kočičkové, dok. Antálkovi a brat. Čechovi, že mají tak dobrý personál. Za to Vám všem patří dobré ohodnocení a má úcta.

L. H.


Datum: I. pol. 2016

Poděkování všem lékařům a sestřičkám IV. oddělení

Chtěl bych Vám alespoň touto cestou poděkovat za obětavou práci a přístup, který jste věnovali naší tetě, paní Marii Petříkové, která byla Vaší pacientkou. Odvádíte skvělou práci a svým laskavým, úžasným přístupem činíte ze své práce poslání, které uzdravuje duši člověka.

Zrození člověka všichni oslavujeme, jenže v&nbs