strpení prosím, získávám data
INFORMACE
572 629 111
Po-Pá: 7:00-15:30
So, Ne, státní svátky - zavřeno
shadow

Poskytovaná sociální služba

Sociální služba poskytovaná ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče - § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

Sociální lůžka poskytujeme pouze pacientům, u kterých se náhle zhoršil zdravotní stav.

Počet sociálních lůžek: 4.

Základní služby, které jsou poskytovány na sociálním lůžku:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • lékařský dohled
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační činnosti
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • nepřetržitá 24 hodinová péče zdravotnického a ošetřovatelského personálu nemocnice

Cena za poskytované služby od 1. 1. 2024:

 • pobytové služby 305,- Kč/den
 • celodenní strava 255,- kč/den
 • příspěvek na péči

Identifikátor:  9680874

Kontakty:

Bc. Marie Slámečková, DiS. zdravotně-sociální pracovnice, tel.: 731 536 075, e-mail: zsp@nemub.cz

MUDr. Alice Kočičková - primářka, tel.: 572 629 373, e-mail: kocickova@nemub.cz

Ivana Bobčíková - vrchní sestra, tel.:  572 629 215, e-mail: bobcikova@nemub.cz