strpení prosím, získávám data
INFORMACE
572 629 111
Po-Pá: 7:00-15:30
So, Ne, státní svátky - zavřeno
shadow

Léčebna následné péče

Městská nemocnice s poliklinikou poskytuje lůžkovou následnou péči. Jsme nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na geriatrii.

K dispozici máme 3 samostatná oddělení (každé oddělení disponuje 30 lůžky) s celkovou kapacitou 90 lůžek.

Pacienti jsou přijímáni na základě doporučení ošetřujícího lékaře nebo jsou přijímáni k hospitalizaci z nemocnic z odděleních jako jsou např.: interna, chirurgie, ortopedie, neurologie aj. pokud jejich stav už nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale jejich stav vyžaduje doléčení.

Lůžka následné péče jsou určena nemocným bez ohledu na věk, u kterých je nutná dlouhodobější

  • intenzivní léčebná
  • rehabilitační
  • ošetřovatelská péče

v rozsahu, který není možno zabezpečit ambulantní, tj. v domácnosti pacienta.

JAKÉ PACIENTY PŘIJÍMÁME?

Jedná se např. o pacienty po ortopedických a jiných operacích, úrazech, po mozkových příhodách včetně apalických syndromů, ale i o pacienty, u kterých nelze zvládnout ošetřovatelskou péči doma (pacienti s těžkou demencí, stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou).

Příjmy zajištuje primářka MUDr. Alice Kočičková tel.: +420 572 629 373.

V případě nepřítomnosti primářky ji zastupuje MUDr. Simona Řezníčková tel.: +420 572 629 229.

JAKÉ MÁME VYBAVENÍ POKOJŮ?

Naše nemocnice je v tomto směru dostatečně prostorově vybavena tak, aby na pokojích byli společně pacienti s podobným postižením i psychickými schopnostmi a vzájemně se nerušili.

Nespornou výhodou jsou velmi dobře vybavené prostorné a světlé pokoje, většinou dvoulůžkové, příjemné prostředí, velmi dobře vybavená rehabilitační místnost – tělocvična. K dispozici máme kolenní motodlahu, motomed a jiné rehabilitační pomůcky.

Na každém pokoji je k dispozici televizor - bezplatně.

KDO SE STARÁ O PACIENTY?

O pacienty se stará tým 3 lékařů, 3 fyzioterapeutek, 27 zdravotních sester a 10 ošetřovatelek.

JAKOU STRAVU NABÍZÍME?

Pacienti dostávají celodenní stravu včetně teplých večeří.

KOLIK SE PLATÍ ZA POBYT?

Léčebný pobyt na lůžku následné péče je plně hrazen ze zdravotního pojištění a od 1.1. 2014 pacienti nehradí ani regulační poplatky.