strpení prosím, získávám data
INFORMACE
572 629 111
Po-Pá: 7:00-15:30
So, Ne, státní svátky - zavřeno
shadow

Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí,

přijměte projev soustrasti nad úmrtím osoby Vašemu srdci blízké. Chceme Vám co nejvíce ulehčit tyto pro Vás nelehké dny. Dovolujeme si podat několik věcných informací, jak dále postupovat při vyřizování náležitostí.

Informace o zdravotním důvodu úmrtí

Informace o předběžném zdravotním důvodu úmrtí podává ošetřující lékař, výjimečně službu konající sestra.
Po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí dostaví na oddělení v nemocnici, kde byl zesnulý hospitalizován.

Osobní věci


Dle platných právních předpisů  může být  osobě blízké po předložení občanského průkazu předáno oblečení, věci osobní potřeby a zubní náhrady. Osoba blízká potvrdí převzetí osobních věcí podpisem, uvede číslo občanského průkazu a vazbu k zemřelému. Na oddělení jsou tyto osobní věci skladovány po dobu 3 měsíců. Před uplynutím této doby, jsou pozůstalí vyzvání k převzetí věcí standardizovaným dopisem. Pokud na výzvu není reagováno, jsou osobní věci komisionálně likvidovány.

Pozůstalost: 
Cennosti celkové hodnoty vyšší jak 5000,-, finanční hotovost nad 1000,-, osobní počítače a klíče se dle zákona nevydávají, protože se stávají předmětem dědického řízení a jsou uchovány v nemocnici. Pozůstalost je hlášena místně příslušnému okresnímu soudu a je uložena v trezoru nemocnice do doby vydání rozhodnutí o dědictví. Na základě předložení rozhodnutí soudu s razítkem právní moci nemocnice věci po zemřelém vydá.
Pokud pozůstalí odmítnou převzít pozůstalost, stvrdí své rozhodnutí podpisem souhlasu likvidace.

Zařizování pohřbu

Pohřeb je možné zadat kterékoliv pohřební službě. Oblečení pro zemřelého pozůstalí odevzdají na pohřební službě, která vyřizuje pohřeb. Žádný doklad o úmrtí k vyřizování nepotřebují.
Pohřební služba zařídí všechny potřebné náležitosti, vystaví vypravovateli pohřbu doklad o pohřbu a bude ho aktuálně informovat o dalších postupech.
Úmrtní list se vystavuje na matrice později, vydává se přímým příbuzným. K vydání úmrtního listu je vhodné předložit rodný, popřípadě oddací list zemřelého. Doklad o zdravotním pojištění zemřelého /karta pojištěnce/ je nutno vrátit příslušné zdravotní pojišťovně.