strpení prosím, získávám data
INFORMACE
572 629 111
Po-Pá: 7:00-15:30
So, Ne, státní svátky - zavřeno
shadow

Informace pacientům

Rady pro pacienty

1. Nemocnému, kterého přijmeme do naší nemocnice, doporučujeme přinést:

Hygienické potřeby (žínku, ručník, kapesníky, hřeben, holicí strojek s vyměnitelnými žiletkami – ne jednorázová holítka, pěna/gel na holení…) a dbát na včasnou výměnu a vyprání. Domácí obuv, či jiné lehké, ale pevné boty, které se snadno obouvají. Župan, ponožky, podkolenky. TV a rádio se mohou používat pouze se souhlasem ostatních nemocných na pokoji, zásadně je však nesmíte používat v době nočního klidu.

2. Důrazně doporučujeme nebrat s sebou:

Šperky, větší množství peněz, či vkladní knížky.

3. Návštěvy

Každý den od 13 do 17 hod. (mimo tyto hodiny je nutné se ohlásit na sesterně příslušného oddělení). K lůžku je možné si zapůjčit židli z chodby, pro klidné posezení s pacienty lze využít jídelnu pacientů. Je zakázáno vzdálit se mimo areál nemocnice bez písemného svolení lékaře, opuštění oddělení je pacient povinen nahlásit staniční nebo službu konající sestře. Ředitel nemocnice, nebo primář, může dočasně zakázat návštěvy z hygienicko-epidemiologických důvodů.

4. Hygiena

Personál nemocnice dbá o denní hygienu pacientů a pravidelné koupele. Je nutné, aby každý pacient měl své holící potřeby. Za úhradu je možno si domluvit pedikůru. Různé hygienické úkony mohou provádět i příbuzní při návštěvách svých blízkých.

5. Léky

Během pobytu v nemocnici Vám všechny léky předepisuje Váš ošetřující lékař a podává sestra. Vezměte si s sebou kartičku s rozpisem a dávkováním léků, které pravidelně užíváte. Jestliže užíváte některé léky k léčbě specifického onemocnění, vezměte si je s sebou do nemocnice a odevzdejte po příchodu na příslušné oddělení zdravotní sestře, budou Vám vráceny při odchodu z nemocnice. Váš ošetřující lékař je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během nemocniční léčby. Protože je velmi důležité koordinovat Vaši celkovou léčbu, prosíme, neužívejte během pobytu v nemocnici žádné léky, o nichž neví Váš ošetřující lékař – a to ani ty, které běžně užíváte doma (na předpis i zakoupené). Všechny potřebné léky budete dostávat od zdravotních sester v přesné dávce a v přesný čas.

6. Jídlo

Léčebná dieta je podstatnou součástí léčby a je Vám proto předepisována lékařem. Je ve Vašem zájmu, abyste porušováním dietních předpisů nerušili průběh léčení. Vše co přinesete nemocnému by mělo odpovídat léčebné dietě, proto je vhodné se předem domluvit s lékařem či sestrou, u těžce nemocného doporučujeme informovat se o způsobu podávání stravy. Na každém oddělení je lednice pro pacienty, přesto nedonášejte potraviny, které se rychle kazí, „tajné“ krmení pacientů je příkladem špatné spolupráce mezi rodinou a nemocnicí. Noste pouze takové množství, které je pacient schopen zkonzumovat.
Upozorňujeme na zákaz donášení alkoholických nápojů, cigaret a omamných látek. V bufetu u rehabilitace je možno si zakoupit potraviny a nápoje. Teplé nápoje ( káva, čaj, cappuccino, macaccino, čokoláda – lze zakoupit v automatu v přízemí – nonstop). Požívání alkoholických nápojů vč. piva je v nemocnici zakázáno. V prostorách nemocnice je rovněž zakázáno kouření.
Případné připomínky ke stravě a Vaše přání sdělte staniční sestře nebo ošetřujícímu lékaři.

7. Informace o pacientovi

O zdravotním stavu podává informace pouze lékař v pracovní době. Informace příbuzným a blízkým pacientů jsou podávány jen osobám, které pacient uvede v dokumentaci. Po telefonu je možno podávat jen všeobecné informace, např. o potřebách pacienta, propustkách domů, apod., nikoliv konkrétní informace o zdravotním stavu. Toto opatření je kvůli nebezpečí zneužití informací. Tyto informace podává pouze lékař v osobním styku osobám po souhlasu pacienta.

8. Propuštění

Prosíme Vás, abyste společně s námi, pokud možno, plánovali odchod z nemocnice v době od 9.00 do 12.00 hodin. Zdravotní dokumentace zasíláme praktickému lékaři, u kterého jste registrováni, nebo je Vám předána ošetřujícím lékařem do rukou. S případnými dotazy se obracejte na staniční sestru.
Na sanitku má pacient nárok pouze v tom případě, kdy na základě jeho zdravotního stavu tento způsob dopravy do místa bydliště nemocného indikuje lékař. Na Vaše přání budete propuštěn(a) předčasně pouze po sepsání písemné žádosti (reversu). Při onemocnění, kde je povinné léčení ze zákona a v ohrožení života, nemůžete být propuštěn(a) ani na reverz.
Při propuštění z nemocnice odevzdejte všechny zapůjčené ortopedické pomůcky a budou Vám vydány svršky a věci. Ošetřující lékař Vás poučí o dalším léčení a postupu. Dbejte, abyste do tří dnů po svém propuštění ohlásil u svého lékaře návrat z nemocnice, jenom tak si zajistíte plynulost léčby.

9. Regulační poplatky

Jsou zrušeny.

10. Rehabilitační péče

Zajišťujeme komplexní léčebnou rehabilitační péči pro pacienty hospitalizované na lůžkách následné péče. Rehabilitační péči poskytují fyzioterapeuti na jednotlivých odděleních. V den propuštění již rehabilitace ani její část neprobíhá.

11. Všeobecné informace

Rozmisťování pacientů při přijetí do nemocnice na jednotlivé stanice a pokoje závisí na rozhodnutí lékaře, ev. primáře nemocnice. Přeložení pacienta během hospitalizace v rámci lůžkové části z provozních důvodů závisí na rozhodnutí lékaře, ev. primáře nemocnice.
Klid a ticho jsou nezbytnými pomocníky při léčení, proto Vás prosíme, abyste nerušili ostatní nemocné svým chováním. Noční klid trvá od 22.00 hod. do 6.00 hod. Pacienti a jejich příbuzní, návštěvy jsou povinni dodržovat pořádek, čistotu a respektovat Nemocniční řád. V případě nedodržování nebo porušování nemocničního řádu lze pacienta předčasně propustit z ústavního léčení.