strpení prosím, získávám data
INFORMACE
572 629 111
shadow

Pohotovostkufr

Dětská pohotovost
Po - Pá: 17:00 - 20:00
So, Ne, Sv: 8:00 - 15:00
Tel.: +420 572 629 340

Pohotovost pro dospělé
Po - Pá: 17:00 - 20:00
So, Ne, Sv: 8:00 - 20:00
Tel.: +420 572 632 555

Vstup ze zadní části areálu

Sledujeme kvalitu poskytované péče

Prodej budovy na ul. Vlčnovská

Prodej nemovitosti na ulici Vlčnovská. Termín výběrového řízení je prodloužen do konce srpna 2017. Cena: 1.940.000,- Kč

Podmínky výběrového řízení zde

Formulář na koupi zde

Ocenění společnosti

Léčebna následné péče

Městská nemocnice s poliklinikou poskytuje lůžkovou následnou péči. Jsme nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na geriatrii.

K dispozici máme 3 samostatná oddělení (každé oddělení disponuje 30 lůžky) s celkovou kapacitou 90 lůžek.

Pacienti jsou přijímáni na základě doporučení ošetřujícího lékaře nebo jsou přijímáni k hospitalizaci z nemocnic z odděleních jako jsou např.: interna, chirurgie, ortopedie, neurologie aj. pokud jejich stav už nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale jejich stav vyžaduje doléčení.

Lůžka následné péče jsou určena nemocným bez ohledu na věk, u kterých je nutná dlouhodobější

  • intenzivní léčebná
  • rehabilitační
  • ošetřovatelská péče

v rozsahu, který není možno zabezpečit ambulantní, tj. v domácnosti pacienta.

JAKÉ PACIENTY PŘIJÍMÁME?

Jedná se např. o pacienty po ortopedických a jiných operacích, úrazech, po mozkových příhodách včetně apalických syndromů, ale i o pacienty, u kterých nelze zvládnout ošetřovatelskou péči doma (pacienti s těžkou demencí, stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou).

JAKÉ MÁME VYBAVENÍ POKOJŮ?

Naše nemocnice je v tomto směru dostatečně prostorově vybavena tak, aby na pokojích byli společně pacienti s podobným postižením i psychickými schopnostmi a vzájemně se nerušili.

Nespornou výhodou jsou velmi dobře vybavené prostorné a světlé pokoje, většinou dvoulůžkové, příjemné prostředí, velmi dobře vybavená rehabilitační místnost – tělocvična. K dispozici máme kolenní motodlahu, motomed a jiné rehabilitační pomůcky.

Na každém pokoji je k dispozici televizor - bezplatně.

KDO SE STARÁ O PACIENTY?

O pacienty se stará tým 3 lékařů, 3 fyzioterapeutek, 27 zdravotních sester a 10 ošetřovatelek.

JAKOU STRAVU NABÍZÍME?

Pacienti dostávají celodenní stravu včetně teplých večeří.

KOLIK SE PLATÍ ZA POBYT?

Léčebný pobyt na lůžku následné péče je plně hrazen ze zdravotního pojištění a od 1.1. 2014 pacienti nehradí ani regulační poplatky.