strpení prosím, získávám data
INFORMACE
572 629 111
shadow

Fondy EU

Název projektu:

Energeticky úsporná opatření - Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Celkové uznatelné náklady na projekt činí 21.850.209,- Kč,

z toho je příspěvek z fondu Evropské unie12.413.764,- Kč (57 %),

příspěvek SFŽP ČR / státního rozpočtu 730.220,- Kč (3 %)

a přípěvek Městské nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. 8.706.225,- Kč (40 %).