strpení prosím, získávám data
INFORMACE
572 629 111
shadow

Pohotovostkufr

Vstup ze zadní části areálu - pavilon A1

Dětská pohotovost
Po - Pá: 17:00 - 20:00
So, Ne, Sv: 8:00 - 15:00
Tel.: +420 572 629 340

Pohotovost pro dospělé
Po - Pá: 17:00 - 20:00
So, Ne, Sv: 8:00 - 20:00
Tel.: +420 572 632 555

Sledujeme kvalitu poskytované péče

Hospodaření nemocnice v loňském roce bylo ziskové

22.06.2016 | Ferdinand Kubáník

Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod vykázala za rok 2015 opět kladný výsledek hospodaření a to téměř 1 milion korun po zdanění. Díky optimalizaci nákladů a výnosů jsme mohli  zakoupit vybavení a zdravotnických přístrojů za téměř 1,3 milionu korun, uskutečnili jsme plánované investiční akce z nichž největšími byly rekonstrukce ležatých rozvodů teplé a cirkulační vody (2,6 mil. Kč) a rekonstrukce hlavního vstupu do nemocnice (1,6 mil. Kč). Na opravy jsme vydali 1 milion korun. Významně jsme posílili výdaje na školení zaměstnanců a to meziročně o 150 tisíc korun. Nejvyšší položkou jsou výdaje na mzdy zaměstnanců, která dosáhla výše 31,5 mil. Kč z celkových nákladů 55 milionů korun. Rozvíjela se i spolupráce se sponzory, kteří nám darovali více než 300 tisíc korun na vybavení nemocnice. "Našim cílem je poskytovat kvalitní a dostupnou zdravotní péči a s tím souvisí i umožnění kvalitního vzdělání našim zaměstnancům", doplnil jednatel nemocnice Ferdinand Kubáník.