strpení prosím, získávám data
INFORMACE
572 629 111
shadow

Konečná Dagmar , MUDr.

Praktický lékař pro děti a dorost
Přijímá nové pacienty
Telefon
572 629 328 (sestra)
Zdravotní sestra
Marie Sedlářová

Poskytované služby

Zajišťujeme komplexní léčebně - preventivní péči pro děti a dorost (0 - 19 let)

Léčebná péče:
- kontrola hladiny CRP (vysoce citlivý parametr zánětu) speciálním certifikovaným přístrojem před nasazením antibiotik
- STREPTEST(přímé vyšetření na přítomnost antigenu bakterie Streptococcus pyogenes v krku)
- vyšetření moče mikroskopicky i certifikovaným močovým analyzátorem
- možnost provedení základního otoskopického a dermatologického vyšetření

Preventivní péče:
- pravidelné preventivní prohlídky
- standardní i nadstandardní očkování
- test školní zralosti a vyšetření lipidového metabolismu v 5-ti letech věku
- vyšetření zrakové ostrosti a barvocitu
- aplikace náušnic
- možnost zapůjčení monitoru dechu pro novorozence

Výše uvedená vyšetření a úkony jsou prováděny bezplatně přímo v ordinaci na počkání

O chodu ordinace (včetně objednávání k preventivním prohlídkám) informujeme prostřednictvím e-mailu a webových stránek (www.detskylekar-uherskybrod.cz), kde získáte i praktické informace.

Každé nové miminko od nás obdrží balíček s milým překvapením.

Těší se na Vás:
MUDr. Dagmar Konečná - držitelka diplomu celoživotního vzdělávání, úzká spolupráce a osobní konzultace se specializovanými poradnami Uherskohradišťské nemocnice(nefrologie, alergologie, gastroenterologie, endokrinologie,neonatologie, obezitologie), účast na celorepublikových pediatrických kongresech a sympoziích (sledování aktuálních trendů v diagnostice a terapii)

Petra Stušková – zdravotní sestra registrovaná v České asociaci sester

UPOZORNĚNÍ:

Mimo ordinaci v Uh. Brodě, zajišťujeme péči o mentálně postižené v sociálním zařízení v Uh.Brodě.

Podrobný rozpis ordinační doby:

Pondělí
12:00 – 16:00 (pro nemocné)
11:00 – 12:00 (preventivní prohlídky – nutno se objednat)
16:00 – 18:00 (preventivní prohlídky - nutno se objednat)

Úterý
7:00 – 10:30 (pro nemocné)
10:30 – 13:00 (poradna pro kojence - nutno se objednat)

Středa
7:00 – 10:30 (pro nemocné)
10:30 – 12:30 (poradna pro kojence - nutno se objednat)
12:30 – 13:00 (administrativa)

Čtvrtek
7:00 – 10:30 (pro nemocné)
10:30 – 13:00 (preventivní prohlídky - nutno se objednat)

Pátek
7:00 – 11:00 (pro nemocné)
11:00 – 12:00 (administrativa)

Ordinační doba

Pondělí
12:00 - 16:00
Úterý
7:00 - 10:30
Středa
7:00 - 10:30
Čtvrtek
7:00 - 10:30
Pátek
7:00 - 11:00