strpení prosím, získávám data
INFORMACE
572 629 111
shadow

Pohotovostkufr

Dětská pohotovost
Po - Pá: 17:00 - 20:00
So, Ne, Sv: 8:00 - 15:00
Tel.: +420 572 629 340

Pohotovost pro dospělé
Po - Pá: 17:00 - 20:00
So, Ne, Sv: 8:00 - 20:00
Tel.: +420 572 632 555

Vstup ze zadní části areálu - pavilon A1

Provozovatelem LPS je Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.

Odkaz na webové stránky zde

Sledujeme kvalitu poskytované péče

Ocenění společnosti

VOLNÁ POZICE: ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK (PRACOVNICE)

13.02.2020 | Karolína Švihká

Městská nemocnice s poliklinikou vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Zdravotně-sociální pracovník (pracovnice)

Kvalifikační požadavky:

 • Dosažení vzdělání dle § 10 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních:

Odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotně-sociálního pracovníka se získává:

 1. absolvováním akreditovaného zdravotnického bakalářského nebo magisterského studijního oboru sociálního zaměření,
 2. studia:
  1. na vyšších odborných školách v oborech nebo programech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo
  2. na vysokých školách v oborech se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku

a akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotně-sociální pracovník; podmínka absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu neplatí, jde-li o osobu s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky nebo zdravotnického záchranáře,

 1. specializačního studia v oboru zdravotně-sociální péče po získané odborné způsobilosti všeobecné sestry podle § 5.

Charakteristika pozice:

 • provádění složitých zdravotně-sociálních činností v souladu s platnou legislativou (zejména vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků) bez odborného dohledu:
  • provádění sociálních prevencí, včetně depistážní činnosti, zaměřenou na cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří se v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob mohou ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci,
  • provádění sociálních šetření u pacientů a posuzování životních situací pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, podle potřeby objektivizovaný rozbor sociální situace návštěvní službou v rodinách, na základě spolupráce s orgány veřejné správy, popřípadě dalšími subjekty a o zjištěných skutečnostech zpracovávat zprávu o posouzení životní situace pacienta,
  • sestavování plánu psychosociální intervence do životní situace pacienta, včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření, ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky tato opatření realizovat,
  • zajišťování sociálně-právního poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům,
  • účast na integraci pacientů, kteří takovou pomoc potřebují v důsledku chybějících fyzických, psychických nebo sociálních schopností, narušených sociálních vztahů nebo jiných překážek do společenského prostředí; k aktivní účasti na této integraci získávat pacienty a jejich sociální okolí,
  •  v rozsahu své odborné způsobilosti výkon činnosti při přípravě a organizaci rekondičních pobytů a při přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb,
  • v případě úmrtí pacientů provádění odborného poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajištění záležitostí spojené s úmrtím.
 • vedení zdravotně-sociální dokumentace a další dokumentace vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
 • sestavování a aktualizace standardů sociální péče.
 • zprostředkovávání doručení důchodů hospitalizovaným pacientům.
 • distribuce a vyhodnocování dotazníků sledování kvality poskytované péče.

 

Co Vám můžeme nabídnout:

 • zajímavou a různorodou práci.
 • PP na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.
 • plný úvazek.
 • prohlubování kvalifikace pro neustálé zdokonalování v oboru na náklady zaměstnavatele.
 • dobré mzdové podmínky.
 • pravidelné odměny.
 • 5 týdnů dovolené.
 • zaměstnanecké benefity – stravenky, firemní akce.

 

Předpokládaný vznik pracovního poměru: 1. 5. 2020

 

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče.
 • strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede zejména údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností uvedených v části „charakteristika pozice“.

 

Přihlášky do výběrového řízení vč. životopisu zasílejte na e-mail: mzdy@nemub.cz

 

Lhůta pro příjem přihlášek je do 20. 2. 2020.

 

Informace:

Poskytne mzdová účetní Radka Hladišová, tel.: 572 629 153

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, popř. nevybrat žádného uchazeče.

https://www.nemub.cz/volna-mista/